AFŽ Arhiv

Dublin Core

Naslov

Formiranje inicijativnih odbora AFŽ-a i njihov rad
na Kozari u prvoj polovini 1943. godine

Tema

Antifašistički front žena

Autor

Nadežda Mitrašević

Izvor

Joco Marjanović, Kozara u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941-1945): radovi sa naučnog skupa održanog na Kozari (Mrakovica) 27. i 28. oktobra 1977.

Nakladnik

Nacionalni park Kozara

Datum

1980

Prava

Nacionalni park Kozara

Jezik

SH

Identifikator

42 str.

Datoteke

42-M.pdf

Zbirka

Bibliografski navod

Nadežda Mitrašević, “Formiranje inicijativnih odbora AFŽ-a i njihov rad
na Kozari u prvoj polovini 1943. godine,” AFŽ Arhiv, pristupljeno 22. lipnja 2024., http://www.afzarhiv.org/items/show/111.

Embed

Copy the code below into your web page