Zapisnik sa plenarnog sastanka Oblasnog odbora AFŽa Tuzla.pdf

Zapisnik sa plenarnog sastanka Oblasnog odbora AFŽa Tuzla održanog 24.05.1950.

Arhiv Bosne i Hercegovine, Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA | From: AFŽ Arhiv