Zapisnik sa V plenuma Gradskog odbora AFŽa u Sarajevu održanog 20.12.1948..pdf

Zapisnik sa V plenuma Gradskog odbora AFŽa u Sarajevu i izvještaj odbora od IV do V plenuma

Arhiv Bosne i Hercegovine, Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA | From: AFŽ Arhiv