64-A.pdf

Imenovanje delegata ispred Zemaljskog odbora AFŽ-a u BiH za člana Zemaljske komisije za vraćanje izbjeglice, od 25.02.1946.

Arhiv Bosne i Hercegovine; Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA | From: AFŽ Arhiv