59-A.pdf

Dopis Centralnog odbora AFŽ-a Glavnom odboru za BiH o obilježavanju 08.marta u BiH, od 07.02.1946.

Arhiv Bosne i Hercegovine; Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA | From: AFŽ Arhiv